Prywatny Żłobek i Przedszkole PLUSZAKOWO to przyjazne i bezpieczne miejsce dla Twojego dziecka. Za cel stawiamy sobie stworzenie miejsca, gdzie najwyższą wartością jest dziecko. Nasza Placówka to miejsce, w którym ciepło, zrozumienie i przyjazna atmosfera tworzą środowisko możliwie najbliższe domowemu.

Wspieramy indywidualny rozwój intelektualny, psychologiczny i emocjonalny Dzieci, uczymy je samodzielności i odpowiedzialności. Zajęcia dydaktyczne są prowadzone w małych i kameralnych grupach, dzięki czemu Dziecko otrzymuje maksimum uwagi i opieki. Prowadzimy m.in. zajęcia w zakresie muzyki, gimnastyki korekcyjnej, tańca, języków obcych. Współpracujemy z logopedą i psychologiem.

Kadra PLUSZAKOWA to osoby wykwalifikowane i wykształcone w swojej dziedzinie. Każda z nich posiada doświadczenie w pracy z dziećmi, a w czas spędzony z najmłodszymi wkłada wszelkie siły i umiejętności. Przyjęte w Placówce standardy dają dzieciom poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji, a Rodzicom pewność, że Ich Dziecko jest w dobrych rękach.

Pluszakowo, ze względu na lokalizację w centrum Zduńskiej Woli oraz dogodne godziny pracy, daje Rodzicom możliwość sprawnej organizacji ich pracy zawodowej. 

„Nowe miejsca w żłobku w Namysłowie szansą na aktywność zawodową rodzica”

Projekt współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, RPO WŁ na lata 2014 – 2020, Działanie 7.6 Godzenie życia prywatnego i zawodowego