ŻŁOBEK JEST BEZPŁATNY!
Rodzice ponoszą jedynie koszt wyżywienia Dziecka.
W Żłobku PLUSZAKOWO realizowany jest projekt „Nowe miejsca w żłobku, szansą na aktywność zawodową Rodzica” współfinansowany w 90% ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt będzie trwał do 31 grudnia 2018 roku. Jego łączna wartość to 1 150 255,04 zł, w tym dofinansowanie unijne – 1 046 732,09 zł.
Rekrutacja dla dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 roku życia odbywa się od 2 stycznia 2017 r.